GELECEĞİN FELSEFESİ

GELECEĞİN FELSEFESİ

LUMINOSOPHY
Volume 3 - Issue 2 - April 2023

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

"Gelecek", genellikle zamanın ileriye doğru uzantısı olarak düşünülen bir kavramdır ve gelecekteki olaylar, durumlar ve zaman dilimlerini ifade eder. Gelecek, şu anda yaşadığımız anın ötesindeki zamanı temsil eder ve insanların hayal güçlerini kullanarak, umutlarını, hedeflerini ve beklentilerini şekillendirebildikleri bir alandır. Gelecek, belirsizlik içerir. Tam olarak ne zaman olacağı veya nasıl görüneceği konusunda kesinlik yoktur. Gelecek, birçok faktörün etkileşim içinde olduğu karmaşık bir alan olarak görülür ve öngörülemezdir. Bilim, teknoloji, ekonomi, toplum, politika ve çevre gibi birçok değişken geleceği etkileyebilir. Bilimi halk seviyesine indirgeyemezsek, gençlerin bilime yönelmesini sağlayamayız. Bu hususa çok ehemmiyet vermeliyiz. Gelecek de bunun üzerine, bilimin popularize edilmesi ile kaim olacaktır. Bilimi ilginç halde sunmak gerekir ki, topluma bilim aşkı aşılanabilsin.

Keywords

Gelecek, Felsefe
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2023_830.pdf