İNSAN HURDAYA! DAMLA, “HOMO DEUS” YOLUNDA!

İNSAN HURDAYA! DAMLA, “HOMO DEUS” YOLUNDA!

LUMINOSOPHY
Volume 3 - Issue 1 - January 2023

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

İnsan, “Homo Erektus”tan, “Homo Sapiens”e ve oradan da “Homo Ekonomikus”a seviye/merhale(!) atlayarak geçmişken, şimdi de kapımıza dayanan “Geleceğin” eşiğinde “Homo Deus” yolunda… Evet… İnsan, endişeli bir damla hem parçacık hem dalga! “İnsan”, “üns” ve “nisyan” da aynı kökten… İnsan, trilyonlarca hücrenin oluşturduğu devletlerden meydana gelmiş bir “Birleşik Dünya Devleti”dir. “Sonsuzluk” ve “hiç”lik arasında gidip gelen ve bu iki hakikati çözebilecek kabiliyette olan bir meçhuldür. Keşke, kendini her şeyiyle işine adadığı an, ilahi takdirin de harekete geçeceğinin ve teri kuruduğunda ihtiyarlayacağının ve öleceğinin farkında olsa insan! İnsan; tahammülü, tahassüsü, tahayyülü, tahayyürü, tasavvuru, teakkulü, teallümü, teammülü, tearrufu, tebahhuru, teceddüdü, tecemmülü, tecennübü, tecessüsü, tedebbürü, tederrüsü, tedeyyünü, teemmülü, tefaddülü, tefakkuhu, tefekkürü, tefennünü, tefeyyüzü, tehayyürü, tekemmülü, temeddünü, temeyyüzü, tesellüm, teşekkürü ve tezekkürü kadar insandır!

Keywords

İnsan, Homo Erektus, Homo Sapiens, Homo Ekonomikus
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2023_799.pdf