METAVERSE İLE HASB-İ HÂL (Yaşam 4.0)

METAVERSE İLE HASB-İ HÂL (Yaşam 4.0)

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 4 - October-November-December 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Bu Âleme gelmemizin, mevcudiyetimizin ve nefes almamızın gayesi, hayata, varlığa katkı sağlamak, bilgi üretmek, medeniyetin ilerlemesine, evrensel ve ahlaki boyutta bilim ve teknolojik çerçevede destek vermektir. Velhasıl Cihanşümul boyutta mevcudata faydalı olabilmektir. Ahlaklı ve faydalı “BİLGİ” üretmektir. Ahlaklı bilgiye, ahlaklı araştırmalara ihtiyacı var Evren’in. Bilim İnsanının da asaleti olmalı, şerefi ve haysiyeti olmalı. “Bilim İnsanı Epigenetiği” yaklaşık yüz yılda (en az üç kuşakta) maturasyonunu tamamlar. Kollektif bilinç de genlerle aktarılıyor ya… Bilim insanında ahlak ve vicdan olmadıktan sonra… Nesnelerin İnterneti, Flexible(Dönüşümlü) Binalar, Denizüstü Evler, Yüzer Bağlar, Bahçeler, Apartmanlar ve Rezidanslar, İnteraktif Bağlı Üniter Mekânlar, Yaşayan Laboratuvarlar ve Otonom Şehirler, Akıllı Metropoller, Hava Alanları, Trafik, Mağaza, Bahçe, Salon, Ofis, Mutfak, Tuvalet, Klozet ve Araçlar, istikbal vadediyorsa da, gerek Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) ve gerekse Papa tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, “Hibrid Embriyo, Kriyoembriyo” vs. çalışmaları maalesef sürmekte… Sirke sineğinin anasını ağlattılar, darmadağın ettiler her alanda. “Embriyo Fabrikaları” için kollar sıvanmış durumda… “Çıt” yok ilahiyatçılarda… Ulemâ uyuyor, uyansa da fetva verecek muasır ve mutlak müktesebatı yok zamanımızda! Dinleyen de yok ama yine de Allah’tan Papa var Dünyamızda diye teselli buluyoruz kendi aramızda.

Keywords

METAVERSE , YAŞAM 4.0, Bilgi
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_604.pdf