HOLİSTİK ÇAĞ VE İNSAN SONRASI (Metaverse, Yaşam 4.0)

HOLİSTİK ÇAĞ VE İNSAN SONRASI (Metaverse, Yaşam 4.0)

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 4 - October-November-December 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Hûd Aleyhisselâm zamanında Âd Kavminin reisi olan ve Hûd aleyhisselâma inanmayan Şeddad bin Âd’ın “İrem Bağları”ından, Haşhaşî ve İsmâilî Hasan Sabbah’ın(Ölümü 1124) “Deylem Cenneti”ne, oradan da Avatar’a, herkese rüyasını gerçekleştirebilme şansı(!) veren, şirk ve zulme yol açabilen Metaverse’e(ÖTE EVREN, Meta; İleri, Ötesi, Verse; Evren, Ayet!) ve MetaHuman’a akıp giden zaman çizgisinde, “Fıtrî İnsan” neslinin, son numuneleri olduğumuz kanaatindeyim. Zira, sahte evren, sahte cennet ve Deccalizm aldı başını gidiyor. Metaverse; Öte Evren, “Ayet” Ötesi… Metaverse, versus Universe… Metaverse; herkesin, istediği her şeyi, herkesle, her zaman, her yerde, süresiz ve sınırsız yapabilmesi ve yaşayabilmesidir! Metaverse, hayalindeki rüyayı, uyanıkken görmektir de… Büyü de, bir anlamda zihin kontrolüdür. Unutmamalıyız ki; zamanın durduğu ve durdurulduğu tek bir yer vardır. BEYİN…

Keywords

Holistik çağ, İnsan, Beyin, Metaverse, Yaşam
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_574.pdf