AKIL VE DÜŞÜNCE MATEMATİĞİ (The Mathematics of Ideas and Mind)

AKIL VE DÜŞÜNCE MATEMATİĞİ (The Mathematics of Ideas and Mind)

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 2 - April-May-June 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Beyin, nöron, cerrahi, konnektom, hayat, düşünce, algoritmik felsefe ve matematik tecrübelerimi karman çorman ve gayr-i nizami olarak, tıka basa doldurdum heybeme, sahiplerine iade için düştüm yollara. Görelim kime niyet, kime kısmet… Beyin aklın, akıl zekanın, zekâ sözün, söz düşüncenin, düşünce duygunun, duygu davranışın, davranış alışkanlığın, alışkanlık karakterin, karakter kaderin, kader bidayetin, bidayet nihayetin, nihayet hakikatın kapısıdır. Hayatın yansıması olan düşünce, çevresiyle etkileşen saf enerjidir. Düşünceler yenilendikçe, inançlar eskidikçe taraftar kazanır ve düşünce şahsiyettir ve şahsiyeti de düşünce belirler. Düşüncenin soyut bir şekilde objektivize edilmesine de matematik denir.

Keywords

AKIL, DÜŞÜNCE, MATEMATİK
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_516.pdf