BEYİN MATEMATİĞİ (BrainMath, Neuromathematics)

BEYİN MATEMATİĞİ (BrainMath, Neuromathematics)

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 2 - April-May-June 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Eflatun’un “Kötülük, bilgisizlikten gelir”, Aristo’nun, “Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır” ve Jhon Nash’ın “Oyun oynarken ihtiyacımız olan aslında biraz matematik, biraz şizofreni" özdeyişleri bir yana, beni, oldum olası sayıların sırrı ve matematiğin esrarengiz dünyası cezbetmiş, gerek meslek hayatımda (Nöroşirurji, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi) ve gerekse paramedikal konularda meşgul olduğum diğer bilimsel, sosyal, felsefi, edebi, kültürel ve sanatsal sahalardaki çalışmalarımda hep bir matematiksel bağlantının ve felsefi alakanın var olduğu düşüncesi ile, bunun cezbedici ve baş döndürücü gizeminin arayışı içinde bulundum ve rahmani kutsiyetine inandım.

Keywords

BEYİN MATEMATİĞİ , BrainMath, Neuromathematics
https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_491.pdf