HOLİSTİK İSTİKBAL VE İNSAN SONRASI (POST-HUMAN) “FE EYNE TEZHEBÛN?” (Nereye Gidiyorsunuz?)

HOLİSTİK İSTİKBAL VE İNSAN SONRASI (POST-HUMAN) “FE EYNE TEZHEBÛN?” (Nereye Gidiyorsunuz?)

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 1 - January-February-March 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Daha önce “Akademik Akıl”da, “Kuantolojik Hayat (Quo Vadis) başlıklı çok önemli, oldukça güncel ve istikbale matuf uyarıcı bir makale yazmış ve kaarilerimle paylaşmıştım (https://www.akademikakil.com/kuantolojik-hayat-quo-vadis/ismailhakkiaydin/). Söz konusu bu yazımda, özellikle “Kuantik Çağ” ve kaçınılmaz sonuçları ile alakalı olarak, hayatın ve insanlığın nereye doğru gittiği üzerinde durmuş ve “Quo Vadis?” diyerek de gerekli uyarıları yapmıştım. Şimdi de, “holistik istikbal ve insan sonrası” için, günümüz insanından ve belki de bu dünyanın standart “hayat”ından hiç bir iz taşımayan başka bir insan ve hayat boyutuna doğru gidişin üzerinde durarak, Allah’ın çok önemli bir ikazı olan, Tekvir Suresi 26. Ayetini de (Fe Eyne Tezhebûn?) uyarı (Nereye Gidiyorsunuz?) gayesi ile başlığa taşıdım. Evet… İnsanlık nereye gidiyor?

Keywords

Evet… İnsanlık nereye gidiyor?
LUMINOSOPHY