KUANTİK VE HOLİSTİK ÇAĞIN EŞİĞİNDE İSLÂM ve BATI MÜNASEBETLERİNE KRONOLOJİK KISA BİR TARİHİ SEYAHAT

KUANTİK VE HOLİSTİK ÇAĞIN EŞİĞİNDE İSLÂM ve BATI MÜNASEBETLERİNE KRONOLOJİK KISA BİR TARİHİ SEYAHAT

LUMINOSOPHY
Volume 1 - Issue 1 - January-February-March 2021

İsmail Hakkı AYDIN

Abstract

Bu makalede, “Yeni Dünya Düzeni”nde, köleleşen, kontrol edilen ve fıtrat ayarlarına dönmesi mümkün olmayan “Tasarım İnsanları”nın, normal fıtratın önüne geçeceği ve tanımlanan kredisine göre itibar ve hayat hakkı kazanacakları ve “Yalancı Cennet”in (İllesium) kurulacağı Kuantik ve Holistik Çağın eşiğinde, İslam ve Batı münasebetlerini ve etkileşimlerini kronolojik bir sıra takip ederek, hiçbir ayırım yapmadan, her şeyin bir matematik kaidesine göre yaratılmış olduğu (Kamer 49) bu hayat, ve frekansların parçacıklarla birlikte fokur fokur kaynaştıkları bir kazan ve tüm mevcudat için de bir mektep mesabesinde olan bu Kâinat adına, insanlığın ve gelecek kuşakların unutmaması, kulaklarına küpe olması, akıllarını başlarına toplaması, kendilerini kendilerine en önemli rakip seçmeleri, bilgili ve ilgili olmaları, gerekli tedbirleri alması ve bir daha aynı hatalara düşülmemesi için, her anının bir imtihan sayılması gerektiği yaşantımızı tercihlerimizin belirlediği bilinci ile, bu ideler âleminde tarihi bir seyahate çıkmak suretiyle, kısaca söz konusu ederek sıralamak arzusundayım. Zira, “faber est suae quisque fortunae” (Romalı Siyasetçi, Appius Claudius Caecus) herkes, kendi, hayat tarzı, idealleri, talihi ve istikbalinin mes’ul mimarıdır ve hiçbir işe yaramayan bir hayat, hiç yaşanmamış demektir!

Keywords

nin mes’ul mimarıdır ve hiçbir işe yaramayan bir hayat, hiç yaşanmamış demektir!
https://www.acapublishing.com/magazine